Sigurno ste već doživeli da vam se bebica više puta probudi u sred noći uplakana. Sigurno ste u tim trenucima proverili šta se dešava, prepovili je ukoliko je bilo potrebno, nadojili je, nahranili …. ali sigurno se desilo i da ste je preneli u svoj krevet barem jednom u nadi da će te se malo više naspavati, te da će bebica biti mirnija ukoliko je u Vašoj blizini….
Poznato?
Još kako…. 😀

Dolazne pretrage:

Leave a Reply