Kada je vreme za logopeda?

0
1496

Mnogo mališana ima poteškoća u verbalnoj komunikaciji i razvoju govora. Da li ste znali da za taj problem ima „leka“?

„Magični lek“ za poremećaj govora je LOGOPED!

Logoped je stručno lice, koje se bavi govorno – jezičkom patologijom. Nju proučava, dijagnostikuje i radi na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, te sprovodi prevenciju govorno – jezičkih poremećaja, ali i još puno toga.

Razvoj jezika zavisi od mnogih činilaca, koji nisu uvek pod našom kontrolom, ali kako je jezik „instrument“ za komunikaciju sa drugim ljudima, on zavisi i od socijalnih činilaca, na koje, ipak, možemo uticati.

Ukoliko problem nije pravovremeno sprečen, važno je da se barem, na vreme prepozna, kako bi dete dobilo odgovarajuću, stručnu pomoć.

Roditelji bi trebalo da budu upućeni, koje su norme razvoja za određeni uzrast i da prate napredak deteta, zajedno sa pedijatrom. Budite u toku gde se vaše dete nalazi u odnosu na svoje vršnjake kada su komunikacija i govor u pitanju?! Primećujete li razliku (kašnjenje, zaostatak) i ukoliko je odgovor potvrdan, potrebno je javiti se stručnjaku za pomoć, odmah.

Znakovi koji bi trebalo da vas upute logopedu:

1. Ako Vaše dete kasni sa fazama gukanja (od 8. nedelje do 20. nedelje života) i „brbljanja“ ( od 6. do 9. meseca života).

2. Do godinu i po dana, ne pojavljuju se prve reči (trebalo bi da se jave između 9. meseca i godinu i po dana). Dete ne usmerava pažnju na govor ljudi oko sebe, ne podražava zvukove iz svoje okoline, ne razume jednostavne govorne naloge (ne tapše, ne maše, ne pokazuje gde mu je „pametna glava“, gde su ruke…).

Razumevanje i reprodukovanje govora, se ne smeju da odvajati. U samoj osnovi govora su dve sposobnosti: sposobnost da se govor razume i da se govor reprodukuje. Mora se raditi paralelno na obe stvari. Uz to, važno je imati u vidu da je govor u sprezi sa razvojem mišljenja i razvojem motorike. Ne može se raditi samo na jednoj karici bez rada na druge dve. Sva tri elementa moraju biti uključena, te je iz tog razloga odlično da u timu koji radi sa detetom budu pedijatar, logoped, psiholog i reedukator psihomotorike.

3. Treba se obratiti logopedu kada dete ni sa dve godine nije progovorilo, ili ima svega par reči u rečniku. Isto tako, ukoliko sa dve godine, govori na nivou pojedinačnih reči, odnosno nema prostih rečenica (poput „Daj vodu“).

4. Obratite pažnju na razumljivost govora. Do 3. godine govor bi trebalo da bude razumljiv a da rečnik sadrži barem 500 reči.

5. Ako Vaše dete na uzrastu od 3 godine ima problem sa razlikovanjem roda, usvajanjem množine, padeža, ako ne koristi prideve, priloge, predloge, veznike, nije usvojilo zamenice, pogrešno koristi glagole, ili izostavlja pomoćni glagol u složenim glagolskim oblicima.

6. Dete u uzrastu od tri godine treba da razume postavljena pitanja i da odgovara na njih.

7. Obratite pažnju da li vaše dete meša određene suglasnike (poput B i P, ili D i T, J i V, L i J  itd.), da li pravilno izgovara glasove i da li uopšte ima sve glasove?!. Važno je da se na vreme počne sa radom na pravilnoj artikulaciji, kako bi glas mogao da se automatizuje. Što duže čekate, veća je verovatnoća da će problem biti manje podložan korekciji.

Ukoliko imate bilo kakve sumnje vezane za razvoj govora, posavetujte se sa svojim pedijatrom, koji će vas svakako uputiti logopedu ili mu se obratite Vi, direktno za pomoć.

No i ako i sami nešto ne preduzmete, u našoj zemlji postoji propisani Pravilnik, koji predviđa obavezno upućivanje dece logopedu i/ili Službi razvojnog savetovališta, u trećoj i petoj godini života.  Iskoristite barem tu mogućnost. Zakažite termin, zarad dobrobiti Vašeg mališana.

Za kraj jedan, dobronameran savet – Puno razgovarajte sa svojim mališanom, ali razgovetno i jasno, da on razume i čuje svaku vašu reč,  bez „tepanja“!!!

Srećno odrastanje!

Pogledajte video na temu Logopeda, OVDE

Dolazne pretrage:

Leave a Reply